پیوند باشکندی به دعوت بخش جامعه شناسی مذاهب و پژوهش در حقوق بشر دانشکده علوم سیاسی دانشگاه پادوا در سمینار دو روزه آموزشی که روز های چهارشنبه و پنجشنبه ٢۶و٢۷مه ٢٠١٠ در این دانشگاه برگزار شد، سخنرانی کرد. در روز اول سمینار بیش از ١٤٠دانشجوی حقوق و علوم سیاسی شرکت کردند. دو سخنران دیگر این سمینار، دکتر محسن همزئیان از “اتحادیه برای دمکراسی در ایران” و پروفسور پاچا وینسنزا از دانشگاه پادوا بودند. سمینار با سخنرانی پرفسور پاچا آغاز به کار کرد. وی در بخشی از سخنان خود به چگونگی شکل گیری حکومت های خودکامه و استبدادی در ایران قبل و بعد از قیام ۵۷ پرداخت. 

پیوند سخنان خود را با بیان تجارب اش در زندان و وضعیت زندانهای ایران در دهه شصت، اعدام های دسته جمعی سال های نخستین دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در ۶٧ آغاز کرد.  به دنبال آن، گزارش جامعه ای ار روند شکل گیری “کارزار تدارک دادگاه بین­المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان­های ایران” به سمینار ارائه داد. پس از سخنرانی پیوند، دانشجویان که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بودند، سوالات خود را مطرح کردند. در پایان بسیاری از آنان برای همکاری با کارزار اظهار علاقه کردند. پرفسور پاچا اظهار امیدواری کرد  به زودی کشتار زندانیان سیاسی در ده شصت و کارزار دادگاه را به عنوان پروژه درسی در دستور کار دانشجویان خود قرار خواهد داد.

پیوند و محسن بعد از ظهر همان  روز با خانم میلویا بوزلی نماینده شهردار پادوا و عضو انجمن صلح ایتالیا، در محل شورای شهر پادوا ملاقات کردند. در این دیدار، پیوند خانم میلویا بوزلی  را در جریان کشتار زندانیان سیاسی در ده شصت قرار داد و از وی درخواست کرد شهرداری پادوا مجسمه یادبود این کشتار را در یکی از میادین یا پارک های شهر پادوا قرار دهد.

خانم بوزلی از کارزار حمایت کرد و قول داد امکان تاسیس بنای یادبود جان باخته گان دهه شصت در یکی از میادین یا پارک های شهر پادوا را در دستور کار خود قرار دهد. پیوند و میلویا  بر تداوم تماس ها در رابطه با کارزار و تاسیس بنای یادبود تاکید کردند. 

 روز دوم سمینار با حضور و سخنرانی پروفسور پاچه، پروفسور مارکو ماشا، محسن و پیوند در مرگز حقوق بشر در دانشگاه پادوا با حضور دانشجویان سال آخر رشته حقوق برگزار شد. پیوند به زندان و شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت اشاره جامعی کرد و گفت رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از سکوت و انفعال دولت ها و نهادهای بین المللی در قبال کشتار مخالفان، هنوز به جنایات خود در زندان و بیرون زندان مشغول است. در وضعیت کنونی و در شرایطی که مردم ایران امکان محاکمه جنایات کاران حاکم بر ایران را ندارند و هیچ دادگاهی در جهان حاضر نیست به جنایات جمهوری اسلامی رسیدگی کند، تشکیل یک دادگاه بین المللی تنها گزینه مردمی است. وی اظهار امیدواری کرد، شرکت کنندگان در سمینار به تشکیل چنین دادگاهی که کارزار آن را خانواده های جان باخته گان و جان بدر بدربردگان از دو سال و نیم پیش آغاز کرده اند، یاری رسانند. پس از سخنان پیوند. سوالاتی از جانب دانشجویان مطرح شد که پیوند و محسن به آن ها پاسخ دادند. محسن در تمامی مدت سمینار سخنان پیوند را به ایتالیائی و پرسش و پاسخ ها را به دو زبان فارسی و ایتالیائی ترجمه کرد.

محسن به عنوان یکی از سخنرانان سمینار، نقض خشن حقوق بشر و سرکوب های حاکم در سی و یک سال  اخیر در ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد و بر تشکیل یک دادگاه مردمی برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت تاکید ورزید.  پروفسور ماشه سخنران بعدی روز دوم سمینار بود. وی در بخشی از سخنان خود به اهمیت این سمینار و تاثیر آن بر روی دانشجویان در زمینه حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ضمن حمایت از کارزار،  امکاناتی را که می توانند در جهت پیش برد کارزار به کار گیرند برشمرد. وی گفت: “ما می توانیم به دادخواهی زندانیان سیاسی که در دهه شصت به قتل رسیدند، از طریق برقراری ارتباط میان ایران تریبونال با دادگاه های مردمی در ایتالیا از قبیل دادگاه های  دائمی مانند “دادگاه بنیاد باسو” یاری رسانیم” . ماشه در ادامه گفت: “شرح چگونگی این دادگاه را قبلا با این بیناد صحبت خواهیم کرد.”

انعکاس سخنرانی پیوند در سایت دانشگاه پادوا 

فیلم سخنرانی پیوند-بخش اول 

فیلم سخنرانی پیوند-بخش دوم

عکس های سمینار