عامل اطلاعاتی سفارت جمهوری به سالن شش دادگاه حمید نوری برگشت

حدود یک ماه پیش، یکی از سه عامل اطلاعاتی سفارت جمهوری اسلامی(عکس زیر) که از سوی این سفارت در سالن شش دادگاه استکهلم مستقر شده‌‌اند، اقدام به گرفتن چندین و چند عکس از دادگاه حمید نوری می‌کند. نگهبان سالن از طریق یکی از ساکنان این سالن، در جریان قرار می‌گیرد و آنرا به مقامات دادگاه حمید نوری گزارش می‌کند. این فرد از دادگاه اخراج می‌شود و به گفته رئیس دادگاه، هرکس قوانین دادگاه را زیر پا بگذارد، نه تنها او را از دادگاه حمید نوری اخراج می‌کنند، بلکه محاکمه و جریمه نقدی نیز خواهد شد. اما او را نه تنها محاکمه نمی‌کنند، به‌خاطر آنچه که گفته‌ می‌شود از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، او را حدود سه هفته بعد دوباره به سالن شش و دادگاه حمید نوری راه می‌دهند.

این تبعیض آشکار در برابر قانون را چگونه باید تفسیر کرد؟ چگونه است که بهرام رحمانی را که یک فعال شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی است، به خاطر گرفتن چند عکس از تلویزیون سالن شش که دادگاه حمید نوری به طور مستقیم از آن پخش می‌شود، بیرون و علاوه براین او را محاکمه و جریمه نقدی می‌کنند و دیگر به او اجازه برگشت به دادگاه حمید نوری و سالن شش را نمی‌دهند؟ مگر قرار نیست طبق قوانین سوئد همه در برابر قانون برابر باشند؟

دیده‌بان ایران، این مساله را جدی و تبعیض فاحش و جانبدارانه می‌داند که باید مقامات دادگاه حمید نوری به آن پاسخ دهند. آیا این ادامه همان سیاست یک بام و دو هوای سوئد و اتحادیه اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی نیست؟

دیده‌بان ایران

نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال

۱ دسامبر ۲٠۲۱ برابر با ۱۰ آذر ۱۴۰۰