فریب افکار عمومی با جعل تصاویر دادگاه ایران تریبونال

اخیرا گروهی بنام”بریفینگ(https://farsi.iranbriefing.net/ )” که در آمریکا فعالیت دارد، کلیپی تحت عنوان”خامنه‌ای در دادگاه مردمی لاهه محکوم شد”، منشتر کرده است. در این کلیپ تصاویری از دادگاه ایران تریبونال به کار برده شده است بی‌آنکه بنام دادگاه ایران تریبونال به‌عنوان منبع این تصاویر اشاره شود.

این گروه با جعل تصاویر دادگاه ایران تریبونال، چنین وانمود می‌کند که “دادگاه آبان” در دادگاهی که در لاهه برگذار کرده است،” ۳٩  مقام جمهوری اسلامی” را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. این گروه در ابتدای این کلیپ، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که “دادگاه آبان” که از آن با نام “دادگاه مردمی در لاهه” یاد می‌کند، ” ۳٩  مقام جمهوری اسلامی را به جرم جنایت علیه بشریت در کشتار ٩۸ متهم کرده است” برای اثبات این ادعا نیز تصاویر دادگاه ایران تریبونال را نشان می‌دهد. این گروه، به‌عمد از تصاویر دادگاه ایران تریبونال برای تبلیغ “دادگاه آبان” استفاده و آنرا جعل می‌کند.

در ادامه کلیپ آمده است که “دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان طی نامه‌ای به علیرضا کاظمی ابدی، سفیر ایران در لاهه، ۳٩  نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی… به جنایت علیه بشریت متهم و احضار کرد.”

هیات اجرایی بنیاد ایران تریبونال طی ارسال نامه‌ای برای “بریفینگ” بتاریخ ١۰/۳/۲۰۲١، از این گروه خواست کلیپ مذکور را از سایت و صفحات خود در رسانه‌های اجتماعی حذف کند و اطلاعیه‌ای در این رابطه منتشر نماید. اما این گروه ترجیح داد نامه‌ی هیات اجرایی بنیاد ایران تریبونال و درخواست‌ آنرا برای حذف این کلیپ و انتشار اطلاعیه بی پاسخ بگذارد.

استفاده غیرمجاز و جعل تصاویر دادگاه ایران تریبونال که با هدف تبلیغ برای “دادگاه آبان” انجام گرفته است، اقدامی غیرمسئولانه و مجرمانه است. دستبرد آگاهانه به اسناد ایران تریبونال، به معنای تجاوز به حق و حقوق دیگران است و ادعای آنان در دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی، با تردید جدی مواجه است.

بنیاد ایران تریبونال علاوه بر اینکه حق خود می داند که استفاده غیرمجاز و جعل تصاویر دادگاه ایران تریبونال را به قضاوت افکار عمومی بگذارد، این حق را نیز برای خود محفوظ می دارد تا موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح دنبال نماید.

بنیاد ایران تریبونال

١۸/۳/۲۰۲١