فریده امیرشکاری از خانواده خاوران، جهان ما را گذاشت و گذشت

فریده امیرشکاری بتاریخ ١ اردیبهشت ١۳۴١ به دنیا آمد و در تاریخ ١١ دی ١۳٩٩ برابر با ۳١ دسامبر ۲۰۲۰ در سن ۵۸ سالگی در اثر سکته قلبی در تهران چشم برجهان فرو بست. فریده، دختر مادر امیرشکاری، عروس مادر ریاحی و همسر جعفر ریاحی بود که جمهوری اسلامی او را در شهریور ١۳۶۷ همراه با صدها زندانی سیاسی در زندان گوهردشت اعدام کرد. فریده از زندانیان دهه شصت بود و فرزند مشترکشان با جعفر ریاحی را در زندان به دنیا آورد. سه برادر فریده؛ حمید، سعید و علی را جمهوری اسلامی به اتهام وابستگی به دانشجویان پیشگام و چریک‌های فدائی خلق، به فاصله سال‌های پنجاه‌وهشت تا شصت در زندان و بیرون از زندان به قتل رساند.

فریده از خانواده‌های خاوران و یکی از فعال‌ترین زنان این خانواده‌ها در زمینه دادخواهی بود و تا آخرین‌روزهای زندگی‌اش مرتب به خاوران رفت و آمد کرد و همراه جمع دیگری از زنان خانواده‌های خاوران، به نیابت از مادران‌شان از خاوران پاسداری کردند. فریده، پشتیبان ایران تریبونال بود و در جمع آوری زندگینامه مادران خاوران با ما همکاری کرد. هنگام دیدار از خاوران، عکس‌ها و تصاویری را که  تهیه می‌کرد، برای درج در سایت بنیاد ایران تریبونال، برای ما ارسال می‌کرد.

جنبش دادخواهی و خانواده‌های خاوران، یکی از پیگیر‌ترین و فعالاترین اعضای خود را از دست داد.  او ستونی بود برای خانواده‌های خاوران و حفظ و نگهداری از خاوران. مرگ ناگهانی و ناباورانه او، خانواده‌های خاوران و اعضا و فعالان بنیاد ایران تریبونال را در ماتم نشاند.

بنیاد ایران تریبونال، درگذشت فریده امیرشکاری را به خانواده‌های امیرشکاری، ریاحی، خاوران و جنبش دادخواهی تسلیت می‌گوید و یاد او را گرامی می‌دارد.

بنیاد ایران تریبونال

١١ دی ١۳٩٩ برابر با ۳١ دسامبر ۲۰۲۰