فعالان کارزار در استکهلم، روز شنبه یازده سپتامبر ٢٠١٠ اقدام به برپائی میز اطلاع رسانی و توزیع ادبیات کارزار در برنامه بیست و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در استکهلم کردند. مجموع ای از ادبیات کارزار را به زبانهای فارسی، سوئدی و انگلیسی در پوشه های زیبائی روی میز در دسترس شرکت کنندگان در برنامه قرار دادند.  فعالان کارزار اقدام به توزیع فرم های حمایت از دادگاه در این برنامه کرده و کمک مالی جمع آوری کردند. ایمان شیرعلی، یکی از سخنگویان و عضو هیئت هماهنگی  کارزار در این مراسم سخنرانی کرد. وی روند شکل گیری کارزار و فعالیت های انجام گرفته در رابطه با دادگاه را به اطلاع جمعیت شرکت کننده در برنامه رساند. لیلا قلعه بانی، از فعالان و سخنگویان کارزار در این برنامه سخنرانی کرد. وی بخشی از سخنان خود را به کارزار اختصاص داد و از خانواده های جان باخته گان خواست با پیوستن به کارزار به برگزاری دادگاه یاری رسانند. لیلا خطاب به خانواده ها گفت:” زمان آن فرا رسیده که فریاد رسای عزیزمان شویم که دیگر در میان ما نیستند. خشم و تنفرمان را به مبارزه برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت تبدیل کنیم.”

فیلم سخنرانی ایمان شیرعلی

فیلم سخنرانی لیلا قعه بانی