روز اول سپتامبر ٢٠١٢، “کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران” برنامه ای به مناسبت ٢٤مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در زوریخ برگزار کرد. فعالان کارزار در این برنامه فعالانه شرکت کردند. رویا اشرف آبادی، یکی از سخنگویان کارزار ایران تریبونال با خواندن قطعه شعری در این مراسم یاد جان باخته گان دهه شصت را گرامی داشت.