شورای حقوق بشر سازمان ملل ششمین اجلاس خود را برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جهان از ١۵تا ١۷فوریه در مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو برگزار کرد. یک روز از این اجلاس، روز دوشنبه ١۵فوریه به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص یافت. این اجلاس بدون موضع گیری خاصی در مورد جنایات جمهوری اسلامی، به کار خود پایان داد. در اعتراض به سی و یک سال سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران، فعالان و گروه های مختلف ایرانی که از کشورهای مختلف به ژنو آمده بودند، در بیرون از ساختمان محل برگزاری اجلاس گردهمائی برگزار کردند. فعالان و همگامان کارزار در هر دو  حرکت، هم در اجلاس و هم در تجمع اعتراضی فعالانه حضور داشتند. بیانیه کارزار در سطح وسیعی به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در بیرون از اجلاس و پوشه هائی که حاوی اطلاعات به زبان انگلیسی در باره کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و سایر موارد نقض حقوق بشر در سی و یک سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، به ویژه سرکوب اعتراضات اخیر مردم و قتل جوانان بود، در اجلاس  توزیع شد.