گزارش فعالیت های کارزار به مناسبت ٢٣مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت+عکس و فیلم

با آغاز ماه شهریور، جنب و جوش زیادی در میان فعالان چپ ایرانی در تبعید، به منظور گرامی داشت هزاران زن و مرد مبارزی که در دهه شصت توسط رژیم جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند، آغاز می شود. فعالان کارزار ایران تریبونال در راستای گسترش دامنه طرح دادخواهی و دامنه فعالیت های کارزار به میان ایرانیان، طی دو سالی که از اعلام موجودیت رسمی کارزار می گذارد، به فعالیت های دامنه دار و مستمر، به ویژه در سالگرد کشتار دست زده اند. فعالیت ها به مناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار، از گسترش بیشتری برخودار بوده است که مشروح آن از قرار زیر است. شایان توجه است که هنوز عکس و فیلم برخی از این فعالیت ها برای وب سایت کارزار ارسال نشده است.

لیلا قلعه بانی، به دعوت گرداندگان سمیناری که جمعی از زندانیان سیاسی سابق در فاصله نهم تا یازدهم سپتامبر ٢٠١١به مناسبت بیست و سومین سالگرد در شهر کوتنبرگ سوئد برگزار کردند، در باره اهمیت دادخواهی برای خانواده ها و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه مردمی که کارزار ایران تریبونال در تدارک آن است، سخنرانی کرد. برای متن سخنرانی وی اینجا را کلیک کنید. فیلم سخنرانی وی به زودی در وب سایت کارزار در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

فعالان کارزار در کوتنبرگ، در این سمینار فعالانه به تبلیغ و ترویج امر دادخواهی و اطلاع رسانی در باره آخرین تحولات و فعالیت های کارزار برای تدارک محاکمه مردمی رژیم جمهوری اسلامی پرداختند و اسناد تبلیغی و حقوقی کارزار را در دسترس عموم قرار دادند. گزارش فعالان کارزار در کوتنبرگ حاکی است که میزاطلاع رسانی کارزار با استقبال شرکت کنندگان در سمینار، به ویژه اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت مواجه شده است.

بهروز پرتو، به دعوت همگامان کارزار، در برنامه ای که سه گروه دمکراتیک ایرانی فعال در دانمارک؛ “کتابخانه پوینده”، “کمیته دفاع از نزدانیان سیاسی ایران” و “کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران”،  به مناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، روز شنبه ١۷ سپتامبر ٢٠١١، در کپنهاک پایتخت دانمارک برگزار کردند، به سخنرانی پرداخت.

بهروز، ابتدا به تاریخچه کارزار ایران تریبونال  وچگونگی شکل گیری آن و تفاوت ها  وشباهت ها ونقاط مشترک این کارزار مردمی بین المللی با سایر دادگاهای بین المللی پرداخت.  وی سپس  گزارشی از فعالیت های کارزار و کارهایی که تاکنون در رابطه با این دادگاه مردمی بین المللی انجام گرفته است، اشاره کرد. وی درادامه، مشکلات پیش روی کارزار را برشمارد و به پرسش هائی که حضار داشتند پاسخ داد. پرسش وپاسخ در یک محیط صمیمانه به  مدت دو ساعت  برگزار شد.  پرسش ها وپاسخ ها از دیدگاهای مختلف شکافته شد و در پایان با یک جمعبندی پایان یافت. برگزارکنندگان، در خاتمه با اعلام حمایت وپشتیبانی از تلاشهای کارزار از  فعالان  تریبونال  قدر دانی  وتجلیل نمودند. همچنین  خود را موظف به حمایت وپشتیبانی جدی تر از این کارزار مردمی جهانی وهمچنین در جهت تشکیل  گروه کار محلی تریبونال در دانمارک اقدام کنند. این مراسم در محیطی صمیمانه، همراه با احساس  مسئولیت در قبال  دادخواهی کشتار هزاران زندانی سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی پایان یافت. برای مشاهده تک عکس برنامهه اینجا را کلیلک کنید.

فعالان کارزار در استکهلم، فعالانه در گردهمائی که کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) به مناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، روز شنبه ٢۴ سپتامبر ٢٠١١، در استکهم برگزار کرد، شرکت کردند و به تبلیغ و ترویج امر دادخواهی و اطلاع رسانی در باره فعالیت های کارزار برای تدارک محاکمه مردمی رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های رژیم پرداختند. میزاطلاع رسانی کارزار با استقبال شرکت کنندگان در این گردهمائی، به ویژه اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و زندانیان سیاسی سابق مواجه شد. فعالان کارزار در این گردهمائی کمک مالی جمع آوری کردند. برای مشاهده عکس های میز اطلاع رسانی کارزار در این گردهمائی اینجا را کلیک کنید.

فعالان کارزار در وانکور کانادا، در برنامه ای که به مناسبت بیست و سومین سالکرد کشتار زندانیان سیاسی، روز ١۷ اکتبر ٢٠١١، در این شهر برگزار شد، فعالانه شرکت کردند.

اردوان، از سوی کارزار ایران تریبونال در این گردهمائی  سخنرانی کرده و اطلاعات جامعی در باره روند شکل گیری و فعالیت های این کارزار، به گردهمائی ارائه داده است. در عین حال، میز اطلاع رسانی کارزار با استقبال شرکت کنندگان در گردهمائی مواجه شده است. برای مشاهده فیلم سخنرانی وی و بخشی از برنامه تهیه، اینجا را کلیک کنید.

لیلا قلعه بانی،به دعوت همگامان کارزار، در برنامه ای که انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، به مناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، روز شنبه اول اکتبر ٢٠١١، در پاریس برگزار کرد، سخنرانی کرد. لیلا، سخنان خود را محور دادخواهی و اهمیت پیگیری آن برای خانواده متمرکز کرد و در ادامه سخنان اش به فعالیت های کارزار و دستاوردهای تاکنونی آن و اهمیت محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه مردمی که کارزار ایران تریبونال در تدارک آن است، اشاره کرد. وی، از این پروژه دادخواهی، به عنوان یک حادثه تاریخی در مبارزات مردم ایران یاد کرد، که پس از به اجرا در آمدن می تواند الگوئی برای دادخواهی سایر مردم تحت ظلم و ستم در سایر نقاط جهان باشد. از نکات مثبت حضور لیلا  در گردهمائی پاریس می توان، از جمله به تماس وی با جمعی از خانواده ها، هم سرنوشتان خود اشاره کرد. خانواده ها فرم های اظهارنامه حقوقی را که حقوقدانان ایران تریبونال برای شکایت از رژیم تهیه و تنظیم کرده اند، با علاقه مندی از لیلا دریافت کردند. موضوع سخنرانی لیلا در گردهمائی پاریس، کماپیش موضوع دادخواهی بود که در سمینار گوتنبرگ در باره آن صحبت کرده بود.  

فیلم و متن سخنرانی لیلا قلعه بانی

فیلم مراسم وانکور

عکس سخنرانی بهروز پرتو و میزاطلاع رسانی استکهلم