فیلم ها و عکس های برنامه های پایانی دادگاه حمید نوری

نمایشگاه جان باختگان دهه شصت در مقابل دادگاه استکهلم درنودمین جلسه محاکمه حمید نوری

دوم ماه مه ۲۰۲۲ برابر با ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

فیلم های روز سوم ماه مه؛ به تصویر کشیدن تصاویر جان باختگان دهه شصت در مقایل دادگاه استکهلم در نودویکمین جلسه محاکمه حمید نوری

عکس های روز سوم ماه مه

عکس های روز دوم ماه مه