خانم معصومه دانشمند، مادر بازرگان، یکی دیگر از مادران شجاع و دادخواه خاوران صبحگاه شنبه ٢ ماه مه  ٢٠٢٠  برابر با ١٣ اردیبهشت ١٣٩٩ در بیمارستان‌ی در لس آنجلس دیده از جهان فروبست.

بیژن بازرگان پسر مادر بازرگان را جمهوری اسلامی همراه با صدها تن دیگر از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در تابستان شصت‌وهفت به قتل رساند.

مادر بازرگان همراه با دیگر مادران خاوران، با رنج ناشی از دست دادن فرزندانشان، پا به پای هم در مقابل زورگوئی‌ها و سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی ایستادند و اجازه نداند که به خاوران دست درازی کنند.

بنیاد ایران تریبونال یاد مادر بازرگان را گرامی می‌دارد و فقدان وی را به خانواده‌‌های بازرگان و دانشمند، بویژه لاله و لادن، دختران مادر بازرگان،  خانواده بزرگ خاوران و جنبش دادخواهی ایران تسلیت می‌گوید.

بنیاد ایران تریبونال

٢ مه  ٢٠٢٠  برابر با ١٣ اردیبهشت ١٣٩٩

ففففففففففففففففففففففففففف