برنامه ای بیاد و در بزرگداشت مادر قائدی

بیاد  و در بزرگداشت  مادری مبارز، مقاوم و شجاع خاوران، حاجیه سجودی( مادر قائدی)، مراسمی  به دعوت خانواده های قائدی و‌سجودی،  روز دوشنبه ٢٠ ژانویه ٢٠٢٠  برابر با ٣٠ دی  ١٣٩٨  در لندن  برگزار  می شود.

زمان: دوشنبه  ٢٠  ژانویه ٢٠٢٠  – ساعت  ۶ تا ٩  بعد از ظهر

مکان

Amnesty International Human Rights Action Centre                 

17-25 New Inn Yard, Hackney, London EC2A 3EA

نزدیکترین ایستگاه اندرگراند به محل برنامه:

Liverpool Street, Old Street, Shoreditch High Street

لطفا با ارسال ای –میل به آدر س ای –میل زیر،   برای شرکت در برنامه ثبت نام کنید.

motherghaedi@gmail.com