مارگارت راتنر کانستلر، وکیل و فعال رادیکال حقوق مدنی و اجتماعی در آمریکا است. همراه با همسرش، ویلیام راتنر، اتحادیه رهائی بخش آمریکا را در دهه هفتاد بنیان گذاشت. قاضی کریگلر او را “وکیل رهائی بخش” نامیده است. مارگرت از بنیان گذاران جنبش زنان حقوقدان بین المللی است. مارگارت، همراه با برادرش مایکل راتنر، کتاب مشهور ” حقوق مخاالفان در آمریکا در قرن بیست و یکم” را به نگارش در آورده است. این کتاب شامل فصلی است در باره تهدیدات و تاکیتک های ماموران اجرای قانون فدرال علیه مبارزان و فعالان سیاسی مخالف. مارگارت، وکیل مدافع مبارزان و فعالان اجتماعی است. یکی از پروسروصدا ترین پرونده های اخیر مارگرت، وکالت نزدیک به هزار تن از دستگیرشدگان “وال استریت را اشغال کنید” بوده است.