مایکل منسفیلد، پرفسور انگلیسی است. مایکل، وکیل رادیکال و مدافع آزادی های مدنی و اجتماعی و یک فعال سوسیالیست است. مایکل، وکالت پرونده های سیاسی و اجتماعی برجسته و جنجالی را در بریتانیا به عهده داشته و از حقوق مبارزان بریتانیائی، از جمله اعضاء و فعالان ارتش آزادی بخش ایرلند شمالی دفاع کرده است. مایکل منسفیلد، رئیس انجمن وکلای سوسیالیست است و در دانشگاه های اکسفورد و کمبریچ و دانشگاه های معروف اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی تدریس و سخنرانی کرده است. مایکل، چند فیلم مستند و سریال تلویزیونی از جمله در باره یکشنبه خونین و علم اجتماعی و حقوق بشر برای بی بی سی ساخته است. مایکل، عضو هیئت منصفه و قاضی دادگاه راسل در رابطه با فلسطین است و اخیرا از طرف اکادمیسین های دانشگاه کمبریج برای ریاست دفتر این دانشگاه نامزد شده است.