فعالیت های حقوقی پرفسور موریس کاپیتورن، به شش دهه می رسد که در این فاصله در زمینه حقوق بین الملل متخصص شد. بعد از پیوستن به کانون وکلای بریتیش کلمبیا در سال ١٩٥٦، کاپیتورن به استخدام وزارت خارجه کانادا در آمد. وی در سال ١٩٨٦، بازنشسته شد. او در همین سال، پرفسور مهمان در دانشکده حقوق دانشگاه بریتیش کلمبیا شد و از آن زمان به بعد با این دانشگاه همکاری می کند. به غیر از تدریس، به چند شغل خارجی، از جمله از ١٩٩٥ تا ٢٠٠٢ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب شد. موریس کوپیتورن، به دلیل فعالیت های حقوقی، در سال ١٩٨١، عنوان افتخاری “کوئنیز کنسل” و به دلیل فعالیت های حقوق بشری در سال های ١٩٩٧ و ٢٠٠٠، چند جایزه از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد.

Professor Maurice Copithorne(Canada)President of the Iran Tribunal Truth Commission Professor Copithorne’s impressive career spans six decades, during which he specialized in international law. After being called to the BC Bar in 1956, Professor Copithorne joined the Canadian Foreign Service. He retired from the Foreign Service in 1986 to take a visiting professorship position with the UBC Faculty of Law and has been with the Faculty ever since. In addition to teaching, he has held a variety of external appointments including United Nations Special Representative on the Human Rights Situation in Iran (1995-2002). Copithorne has received several awards and honours including being appointed Queen’s Counsel in 1981, the Great Trekker Award from the University of British Columbia Alma Mater Society in 1997, and the Renata Shearer Award for “outstanding contributions to human rights” in 2000.
Professor Maurice Copithorne