مژده شهریاری در سال ١٩٩١، با دو لیسانس در رشته های جامعه شناسی و فیلم و تئاتراز دانشکده هنر دانشگاه بریتیش کلمبیا، فارغ التحصیل شد. مژده شهریاری، در سال ١٩٩٤ موفق به اخذ فوق لیسانس در رشته هنرهای زیبا در مطالعات فیلم از دانشگاه بریتیش کلمبیا شد. مژده در سال ٢٠٠٠ از دانشکده حقوق بریتیش کلمبیا فارغ التحصیل شد. او دارای تجارب زیادی به عنوان وکیل و به عنوان تصمیم گیرنده در هیئت مدیره امور مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) است. مژده شهریاری، به طور جامع در روزنامه های محلی و هم چنین بر روی شبکه جهانی اینترنت در باره بسیاری از مسائل از جمله سیاست، حقوق بشر، زنان و هنر مقالاتی به چاپ رسانده است. علاوه بر این، او درموارد متعددی درباره انواع موضوعات گوناگون، اعم از هنر، عدالت اجتماعی و مسائل حقوقی سخنرانی کرده است. مقدم بر انتصاب او از سوی دولت فدرال کانادا در هیئت مدیره امور مهاجرت و پناهندگی ( IRB)، تمرکز فعالیت های حقوقی وی در امور پناهندگی، مهاجرت، حقوق بشر و قانون آزادی های مدنی است. وی، عضو برجسته جامعه حقوق بریتیش کلمبیا، عضو کانون وکلای کانادا و عضو کانون وکلای پناهنده کانادا است.