دکتر نانسی هورماشیا، فارغ التحصیل دانشگاه حقوق هوستون است. نانسی، از سال ١٩٨٢، دارای بیش از سی سال تجربه وکالت در زمینه دفاع از حقوق بشر بین المللی و فعالیت حقوقی در رابطه با امور مهاجرت و پناهندگی غیرآمریکائی ها در ایالات متحده آمریکا است. وی، عضو موسس و عضو مدافعان حقوق بشرامید در شهر برکلی ایالت کالیفرنیا است. نانسی، عضو هیئت مدیره ائتلاف زنان آسیا و خاورمیانه است. هورماشیا، در سال ٢٠٠٢ رهبری هیئت اعزامی به جنین فلسطین برای بررسی موارد نقض حقوق بشر توسط وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده داشت. نانسی هورماشیا، رهبری هیئتی را که انجمن بین المللی وکلای دموکراتیک برای دیدار از پناهندگان و زندانیان سیاسی فلسطینی سازماندهی کرده بود، به عهده داشت. این هیئت، اسناد سفرهای حقیقیت یاب را همراه با گزارش و فیلم به سازمان ملل، اتحادیه عرب و پارلمان اروپا، ارائه داد. نانسی در هیات هایی که در سال های ١٩٧٧ و ١٩٧٨ جهت دیدار با نمایندگان نهادهای مدنی و خانواده زندانیان سیاسی به ایران سفر کرد، عضویت داشت.