پاترشیا سلرس، پرفسور و استاد مهمان در دانشگاه اکسفورد و مشاور حقوقی در امور حقوق بشر و حقوق انسانی بین المللی و حقوق جزائی بین المللی است. پاتریشیا، کمیسیونر ویژه حقوق بشر سازمان ملل – نمایندگی ویژه دبیرکل سازمان ملل برای کودکان در درگیری های مسلحانه- بوده است. وی، از سال ١٩٩٤ تا ٢٠٠٧ مشاور حقوقی جرائم جنسیتی و وکیل ارشد دفتر دادستان دادگاه جنائی بین المللی بوده است. پاتریشیا، مقالات پژوهشی زیادی در زمینه حقوق جزائی بین المللی تالیف کرده است. مقاله معروف وی” زمان جنگ بردگی زن: اسارت:؟”، که در مجله حقوق بین الملل دانشگاه کرنل به چاپ رسید، موجب اصلاح قوانین بین المللی در رابطه با بردگی جنسیتی و حقوق زنان گردید. پاتریشا سلرس، نوسنده کتاب معروف” دادخواست علیه خشونت جنسی” است. جایزه انجمن آمریکائی حقوق بین الملل زنان برجسته در حقوق بین الملل به پاتریشیا سلرس تعلق گرفت.