پخش مستقیم سمنیار”قدرت دادگاه های مردمی”

سمینار “قدرت دادگاه های مردمی”، تلاشی است برای اتحاد عمل میان دادخواهان در جهان و متحد ساختن دادگاه های مردمی و بررسی نحوه ی تقویت نهادهای مردمی و تأثیر آنها بر جوامع مدنی.

علیرغم بهبود قوانین حقوقی در سطح بین اللمل در پنچاه سال اخیر، نهادهای دولتی و بین المللی علاقه ای برای تطبیق خود با وضعیت حقوقی جدید نشان نمی دهند. تراژدی های انسانی همچنان در جهان از شیلی تا کواتمالا، از رواندا تا ایران و آرژانتین ادامه داشته است.

از زمان تشکیل دادگاه راسل در رابطه با جنایات آمریکا در ویتنام در سال ١٩٦٧، جامعه ی بشری از قدرت و نهادهای اخلاقی استقبال کرده است. دادگاه های مردمی پاسخی است به بی کفایتی دستگاه های حقوقی و قضایی محلی و بین المللی در برخورد به جنایاتی است که در سراسر جهان اتفاق افتاده و در حال رخ دادن هستند.

تمرکز سمینار برروی توانمندسازی جوامع مدنی در جهان از طریق ایجاد راه حل های خود برای پاسخ به جنایات دولت ها است با طرح تجارب دادگاه های مردمی که تاکنون در رابطه با ایران، فلسطین، ژاپن و … تشکیل شده اند.

سمینار به مدت دو روز، در روزهای شنبه ٢٥ اکتبر ٢٠١٤ و یکشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠١٤ در دانشگاه سواس در لندن برگزار می شود.

ساعات پخش مستقیم:

شنبه ٢٥ اکتبر ٢٠١٤، ١٠ صبح تا ٧ بعد از ظهر  

یکشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠١٤، ١٠ صبح تا ٥ بعد از ظهر

آدرس پخش مستقیم:

http://bambuser.com/channel/irantribunal2012