پروسه قضایی علیه حسینعلی نیری

بنیاد ایران تریبونال، بعد از دریافت خبری مبنی بر حضور حسینعلی نیری در آلمان، پرونده‌ای در دادستانی برلین علیه او تشکیل داد. یک تیم حقوقی متشکل از دو حقوقدان ایرانی و دو حقوقدان آلمانی، اقدامات قضایی را پیگیری و پرونده را با شماره (DRINGEN / Iran / VStGB) در دادستانی برلین به جریان انداختند. این پرونده چهار شاکی داشت که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت با هیات مرگ و اعضای آن، به‌ویژه حسینعلی نیری، مواجه شده بودند.

دادستانی برلین پرونده را بلافاصله برای تحقیق به دادستانی هانوفر می‌فرستد. دادستانی هانوفر، پلیس را مسئول تحقیق در باره این موضوع می‌کند. پلیس نتیجه تحقیقات خود را خیلی سریع به دادستانی هانوفر گزارش می‌کند. در این گزارش، پلیس اعلام می‌کند که  حسینعلی نیری در این بیمارستان بستری نبوده است و احتمال این‌که او به آلمان هم آمده باشد، بسیار کم است. وکلای آلمانی، همان‌روز(نوزدهم ژوئیه)، ما را در جریان نتیجه تحقیقات دادستانی و پلیس هانوفر قرار دادند.

حسینعلی نیری، رئیس هیات مرگ در تابستان شصت‌وهفت بود. به گفته‌ی زندانیانی که از کشتار تابستان شصت‌وهفت جان بدر بردند، او رئیس هیات مرگ بود و احکام اعدام صدها زندانی در زندان‌های اوین و گوهردشت را صادر کرده است. نیری طبق قوانین بین‌المللی، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و باید به این جرم محاکمه شود.

بنیاد ایران تریبونال

بیست‌وسوم ژوئیه ۲۰۲۳ برابر با اول مرداد ۱۴۰۲