سرپرست تیم دادستانی

پیام اخوان، پرفسور و استاد حقوق دانشگاه مک گیل کانادا است که در زمینه های حقوق عمومی بین المللی، حقوق جزایی بین المللی و عدالت انتقالی، به طور خاص به حقوق بشر و چند فرهنگی، تعقیب جنایات جنگی، اصلاحات در سازمان ملل و جلوگیری از نسل کشی به تحقیق و تدریس اشتغال دارد. پیام اخوان مقالات بسیاری در مجلات پیشرو بین المللی به چاپ رسانده است. از جمله این مقالات، مقاله ای است با عنوان ” فراتر از مصونیت: آیا عدالت کیفری بین المللی می تواند از جنایاتی که در آینده رخ می دهند پیشگیری کند؟” این مقاله، در سال ٢٠٠١ در نود و پنج مجله حقوقی بین المللی در آمریکا به چاپ رسید. این مقاله، توسط کتابخانه بین المللی حقوق و تئوری حقوقی، به عنوان یکی از “برجسته ترین مقالات مطالعات حقوق معاصر” انتخاب شد. اخوان، مؤلف کتاب ” تقلیل نسل کشی به قانون: تعریف، معنا و اوج جنایت” است. او، رئیس کنفرانس جهانی جلوگیری از نسل کشی بوده و با سازمان ملل در کامبوج، گواتمالا، تیمورشرقی و رواندا فعالیت داشته است. اخوان، عضو کانون وکلای نیویورک و بخش شمالی کانادا است.