پروفسور کادراسمال به مدت ٢٧ سال در کالج ترینیتی استاد حقوق بود. وی، متخصص در امور حقوق بشر، کارگری و قوانین بین المللی بود. کادراسمال، فعال ضد آپارتاید و یک سیاستمدار مترقی و انقلابی بود. کادر، در سال ١٩٩٠به آفریقای جنوبی بازگشت و مدت کوتاهی پس از آن به عضویت کمیته اجرایی کنگره ملی آفریقای جنوبی انتخاب شد. در ماه مه سال ١٩٩٤، به نمایندگی مجلس شورای ملی آفریقای جنوبی انتخاب شد و به عنوان وزیر امور آب و جنگلداری به دولت نلسون ماندلا پیوست. کادر، در زمان ریاست جمهوری مبکی، وزیر آموزش و پرورش آفریقای جنوبی بود. زمانی که در لندن بود، جنبش ضد آپارتاید بریتانیا را به وجود آورد و زمانی که به عنوان استاد به کالج ترینیتی در دوبلین ایرلند پیوست، جنبش ضد آپارتاید ایرلند را بنیان گذاری کرد. کادر اسمال، پروفسور حقوق بشر در دانشگاه کیپ غربی و رئیس شورای دانشگاه شمال و معاون انجمن حقوق بین الملل آفریقا بود. کادر اسمال، برنده جایزه آب استکهلم در سال ٢٠٠٠ شد. کادر اسمال، در تاریخ ٢٢ ژوئن سال ٢٠١١ در اثر حمله قلبی درگذشت .