کاوه شهروز، وکیل مقیم تورنتو کانادا است. فعالیت های حقوقی کاوه، بر روی تضمین مطابقت اعمال شرکت ها با هنجارهای بین المللی حقوق بشر متمرکز است. کاوه، مدتی مشاور ارشد سیاست حقوق بشر در وزارت امور خارجه کانادا بوده است. شهروز، از دانشگاه تورنتو فارغ التحصیل شده و دوره عالی رشته حقوق را در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد طی کرده است. کاوه شهروز، در دوران تحصیل اش در هاروارد، سردبیر ارشد مجله حقوق بشر دانشگاه هاروارد بود. وی، مقالات متعددی در باره حقوق بشر در ایران منتشر کرده است.