سند اول

به دنبال برگزاری کمیسیون حقیقت یاب (مرحله ی اول دادگاه ایران تریبونال) که به مدت پنج روز در فاصله روزهای ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ برابر با ٢٩ خرداد تا ٢ تیر ١٣٩١، در لندن برگزار شد، سید محمد مهدی پیامبری، یکی از سرگردگان اطلاعاتی رژیم بتاریخ ١٠ مرداد ١٣٩١ مقاله ای علیه ایران تریبونال تحت عنوان”پشت پرده ی دادگاه نمایشی ایران تریبونال چیست؟” در ” پایگاه تحلیلی تبینی” برهان، ارگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر کرد. مهدی پیامبری به عنوان مسئول “کمیته ی حقوق بشر موسسه ی راهبردی دیده بان” رژیم در این مقاله، ضمن تائید کشتار زندانیان سیاسی به فرمان و با فتوای خمینی،  تلاش می کند، ١) ایران تریبونال  را به مجاهدین وابسته کند، ٢) به قول خود او، به اعدام های سال  ١٣٦٧ مشروعیت به بخشد. اما، او غافل از این است که این سند، اعتراف به جنایت هولناکی است که جمهوری اسلامی در زندان های ایران از خرداد ١٣٦٠ آغاز کرد و آن را با فتوای خمینی در سال ١٣٦٧ به اوج رساند. منتسب کردن این دادگاه که به ابتکار عمل گروهی از زندانیان سیاسی سابق و خانواده های جان سپردگان دهه ی ١٣٦٠ و حمایت  وسیع مردم، بویژه فعالان سیاسی چپ، فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، حقوق کودکان، زنان، روشنفکران، نویسندگان، حقوقدانان و… برگزار شد، به مجاهدین، همان قدر بی پایه و اساس است که مشتی مخالف ایران تریبونال سعی کردند مذبوحانه ایران تریبونال را به نهادهای مالی آمریکا وابسته کنند.

سند دوم

به دنبال ادامه ی فشارهایی که دادگاه ایران تریبونال در سطح بین المللی و داخلی به جمهوری اسلامی وارد کرد، سایت “بازتاب امروز” متعلق به محسن رضایی، با انتشار  مقاله ای در تاریخ ٢٥ آذر ١٣٩١ تحت عنوان”چگونه آیت الله خامنه ای مانع اعدام هزاران مارکسیست و توده ای شد”، تلاش کرد، ١) خامنه ای را از این کشتار مبرا و مخالف اعدام ها نشان دهد، ٢) اعدام ها را که با فتوای خمینی و بی هیچ تردیدی با موافقت بالاترین مسئولان جمهوری اسلامی از جمله خامنه ای انجام گرفت، به گروهی از افراد که حکم را از خمینی دریافت کرده بودند، منتسب کند. منتظری، در کتاب خاطراتش به فتوای خمینی و سکوت معنی دار و موافقت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در رابطه با کشتار ١٣٦٧، به ویژه به خامنه ای اشاره می کند.  

این دو سند، تا تاریخ انتشار آن ها، تنها اسناد رسمی هستند که رژیم جمهوری اسلامی در اثر فشارهایی که دادگاه ایران تریبونال به آن وارد کرد، در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه ١٣٦٠ که طی آن دستکم هفده هزار زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی به قتل رسیدند،  منتشر کرده است.

برای مشاهده ی این دو سند لینک های زیر را کلیک کنید.

سند اول

سند دوم

١٩ آبان ١٣٩٣ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠١٤