کمک‌های مالی مردمی به نمایشگاه در مقابل دادگاه حمید نوری در استکهلم

دیده‌بان ایران، نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال با برگزاری نمایشگاه بزرگ جان‌باختگان دهه شصت در مقابل دادگاه نوری و هم‌چنین پخش زنده صدای دادگاه، صدای دادخواهی خانواده‌ها و نسلی را که جمهوری اسلامی در دهه شصت قلع‌وقم کرد، در عرصه وسیعی طنین انداز کرد. صدایی که دادگاه را از پشت درهای بسته به خیابان و خانه‌های ایرانیان در اقصا نقاط جهان، بویژه به میان خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی چهار دهه سرکوب و کشتار  در ایران بُرد. این اما بدون کمک‌های مالی مردمی و همبستگی و همراهی جمع وسیعی از مبارزان دادخواه امکان‌پذیر نمی‌بود.

برای روئیت کمک های مالی به نمایشگاه عکس جان باختگان دهه شصت، روی کمک مالی در زیر فشار دهید

کمک مالی