کمک‌های مالی مردمی به نمایشگاه در مقابل دادگاه حمید نوری در استکهلم

دیده‌بان ایران، نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال با برگزاری نمایشگاه بزرگ جان‌باختگان دهه شصت در مقابل دادگاه نوری و هم‌چنین پخش زنده صدای دادگاه، صدای دادخواهی خانواده‌ها و نسلی را که جمهوری اسلامی در دهه شصت قلع‌وقم کرد، در عرصه وسیعی طنین انداز کرد. صدایی که دادگاه را از پشت درهای بسته به خیابان و خانه‌های ایرانیان در اقصا نقاط جهان، بویژه به میان خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی چهار دهه سرکوب و کشتار  در ایران بُرد. این اما بدون کمک‌های مالی مردمی و همبستگی و همراهی جمع وسیعی از مبارزان دادخواه امکان‌پذیر نمی‌بود.

کمک‌های مالی به پخش زنده صدای دادگاه و همچنین هزینه‌های نمایشگاه و پخش زنده، بعد از اتمام دادگاه در همین صفحه منتشر خواهد شد.

برای روئیت کمک های مالی به نمایشگاه عکس جان باختگان دهه شصت، روی کمک مالی در زیر فشار دهید

کمک مالی