گزارش فرانس ٢۴ از قیام خونین آبان ۹۸

در این کلیپ گفته شده است که جمهوری اسلامی به فاصله روزهای۲۴ تا ۲۷ آبان، بیش از سیصد نفر را به قتل رسانده، در حالی که آمارها منتشر شده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در جریان قیام سراسری مردم که در بیش از صدوسی شهر ایران به قاصله روزهای ۲۴ تا ۲۷ آبان ١۳٩۸ برگزار شد، کشته شدند. در جریان قیام، صدها نفر نیز زخمی و بیش از هفت هزار نفر نیز دستگیری می شوند. این کلیپ از آن روزی مهم است که چهار مورد از کشتار مردم در آبان نودوهشت را مستند و با اطلاعات دقیق مطرح می کند.

گزارش ۴ اپیزود دارد. هر اپیزود یک شهر و در هر  شهر به یک حادثه پرداخته شده است.

شهریار

اینکه جمهوری اسلامی گفته است که گلوله ها از سلاح سازمانی حکومت نبوده است، این کلیپ ثابت می‌کند که بوده است.

مریوان

نشون داده میشه که در یک نقطه شهر مردم صلح‌آمیز ایستاده بودند و بعد بسیج شروع می‌کنه بهشون شلیک کردن.

صدرا

در این کلیپ نشان داده می شود که از یک مرکز بسیج به مردم شلیک می شود و دست کم چهار نفر رو در این لحظه می کشند. کردن.

ماهشهر

جای دقیق کشتار نشان داده و ثابت می شود، دوشکاها و پیکاپ‌ها متعلق به کدوم ارگان نظامی جمهوری اسلامی هستند.

همه با استفاده از ویدیوهایی که مردم منتشرکردند.