گیسو نیا، تجارب گسترده ای در زمینه عدالت کیفری بین المللی و آگاهی از مسائل حقوق بشر در ایران و خاور میانه بزرگ دارد. نیا، در محاکمات جنایات جنگی در دادگاه جنایی بین المللی مربوط به یوگسلاوی سابق (ICTY) شرکت داشته و نمایندگی وزرای دولت سابق بوسنی و کوزو را پیش از محاکمه، در دوران محاکمه و استیناف به عهده داشته است. نیا، در بررسی های مقدماتی پیش از دادگاه جنایی بین الملل (ICC) در رابطه با اتهام جنایت علیه بشریت در سال ٢٠٠٧/٢٠٠٨ در جریان خشونت های پس از انتخابات در کنیا همکاری داشته است. گیسو نیا، مدرک حقوق خود را از دانشکده حقوق کمدن – دانشگاه راتگرزدریافت کرده است. وی، به سخنرانی و انتشار گسترده مقالات در باره توسعه عدالت کیفری بین المللی در آی سی تی وای، آی سی سی و دادگاه ویژه سیرالئون و هم چنین حاکمیت قانون در دوران انتقالی و وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه داده است.