یکی دیگر از مادران خاوران، جهان ما را گذاشت و گذشت

مادر فاطمه فروتن(مادر زکی‌پور)، مادر جان باخته محمود زکی‌پور، بتاریخ ۶ آبان ١٤٠٠ در منزل مسکونی‌اش در تهران درگذشت. مادر زکی‌پور متولد خرداد ١٣۰٧ در کازرون بود و به هنگام مرگ ۹۳ داشت. 

مادر زکی‌پور از زمانی که فرزندش محمود توسط جمهوری اسلامی در شهریور ١٣٦٦ در زندان اوین به جوخه مرگ سپرده شد و در خاوران به خاک شد، پای‌اش به خاوران رسید و از آن زمان به دادخواهی فرزندش  پرداخت.

مادر زکی‌پور در تمام برنامه‌های دادخواهی که مادران و خانواده‌ها در خاوران و در منازل‌شان برگزار می‌کردند، حضور فعال داشت.

 بنیاد ایران تریبونال، درگذشت مادر زکی‌پور را به خانواده وی تسلیت می‌گوید و یاد و خاطر این مادر  دادخواه و درد کشیده را گرامی می‌دارد.

بنیاد ایران تریبونال

۷ آبان ١٤۰۰ برابر با ۲٩ اکتبر ٢۰٢١