تازه ها

ایران تریبونال جمهوری اسلامی ایران را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد

گزارش محاکمه رژیم جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت لاهه، ٢۵تا ٢٧اکتبر ٢٠١٢ مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال به مدت سه روز از ٢۵تا ٢٧اکتبر ٢٠١٢در سالن اکادمیک حقوق ساختمان صلح دادگاه لاهه […]

No Picture
تازه ها

بیاینه مطبوعاتی: برنامه روزانه دادگاه ایران تریبونال

 “کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی“ به دنبال برگزاری موفقيت آميز مرحله اول محاکمه جمهوری اسامی ايران در لندن، مرحله دوم دادگاه ايران  تريبونال، به مدت سه روز از […]

No Picture
تازه ها

مرحله دوم دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود

لاهه ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢  کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی” فراخوان کمک مالی برای تامین هزینه های مرحله دوم دادگاه به دنبال برگزاری موفقیت آمیز مرحله اول […]

No Picture
تازه ها

کمیسیون حقیقت یاب، مرحله ی نخست دادگاه ایران تریبونال برگزار شد

مرحله نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ٦٠ به مدت پنچ روز، از ١٨ ژوئن  تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد. […]

No Picture
تازه ها

اطلاعیه: کمیسیون حقیقت یاب، مرحله ی اول دادگاه جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت برگزار می شود

لندن ١٨ تا٢٢ ژوئن ۲٠١٢ ” کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی” برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم، که شاهد یکی از فجیع […]

No Picture
تازه ها

پرفسور کادر اسمال، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی، عضو کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال در گذشت

کارزار ایران تریبونال با تاسف و تاثر عمیق مرگ ناگهانی پروفسور کادر اسمال، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و عضو برجسته تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال را به اطلاع عموم می رساند. کادر اسمال روز […]

No Picture
تازه ها

فراخوان شکایت از رژیم جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی ایران تریبونال

اعضای خانواده جان سپردگان دهه شصت، جان بدربردگان از کشتار زندانیان سیاسی حدود چهار سال پیش، آواخر شهریور ١٣٨۶برابر با سپتامبر ۲٠٠٧، جمعی از شما همراه جمعی از یاران و همبندانان عزیزان جان سپرده با […]

No Picture
تازه ها

کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال تشکیل شد

به دنبال برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی حقوقدانان بتوسط کارزار ایران تریبونال در اول اکتبر ٢٠١٠، گروه سه نفره منتخب این کنفرانس متشکل از جان کوپر، حمید صبی و بابک عماد، مسئول تشکیل کمیته بین […]

No Picture
تازه ها

کنفرانس بین المللی حقوقدانان کارزار ایران تریبونال برگزار شد

برای نخستین بار در تاریخ ایران، کارزاری جهانی برای رسیدگی مردمی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفته است. هدف این کارزار، تشکیل دادگاهی مردمی است برای رسیدگی به اعدام […]

No Picture
تازه ها

بیانیه مطبوعاتی: اسامی دور دوم سخنگویان

کارزار تدارک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای به دست گرفتن قدرت در ایران، سرکوب مردم و کشتارمخالفان و نیروهای انقلابی و آزادی خواه […]