اطلاعیه مطبوعاتی

با آغاز دادگاه حمید نوری، دیده‌بان ایران تلاش کرده است دریچه دیگری را بر روی این دادگاه باز و در کنار نمایشگاه عکس جان‌باختگان دهه شصت، اقدام به پخش زنده جلسات دادگاه کند. از این طریق صدای دادگاه را از محدوده دادگاه خارج و به میان مردم، از جمله خانواده‌های جان‌باختگاه دهه شصت و دادخواهان و مبارزانی ببرد که نه تنها به دنبال برقراری عدالت و محاکمه جنایت‌کاران هستند، بلکه همزمان برای پایان دادن به بی‌دادگری‌های رژیم جمهوری اسلامی و ساختن جامعه‌ای نو نیز تلاش و مبارزه می‌کنند. این صدا، صدای اعتراض به چهل سال سرکوب در ایران است، منعکس کننده بی‌دادگری‌ها و جنایاتی است که نسل انقلاب را قلع و قم کرد.

دیده‌بان در کنار پخش زنده جلسات دادگاه حمید نوری، گزارش این جلسات را هم بعد از هرجلسه منتشر نمود. بعد از بازنگری‌هایی که در این باره انجام شد، دیده بان ایران به این نتیجه رسید که پخش زنده به اندازه کافی رسا و افشاگرانه است و ضرورتی برای ادامه انتشار گزارش جلسات نیست. به همین منظور، دیده‌بان ایران از امروز سه‌شنبه ۱۲ اکتبر، گزارش جلسات را منتشر نخواهد کرد، مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند.

دیده‌بان ایران،

نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال

۱۲ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با ۲۰ مهر ۱۴۰۰