جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا برگزار نمی شود

جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا ۲۷ آوریل ٢٠٢١ با موافقت خود او برگزار نمی‌شود. دادگاه استکهلم، دوران بازداشت حمید نوری را به درخواست دادستان پرونده او، خانم کریستینا لیندهوف کارلسون به مدت چهار هفته تا تاریخ  ۲۵ مه ٢٠٢١  تمدید کرد.

دیده‌بان ایران

۲۶ آوریل ۲۰۲١