تازه ها

دادگاه حمید نوری به تعویق افتاد

دادگاه نوری که قرار بود هشتم ژوئن ۲۰۲١ برگزار شود، به درخواست وکیل حمید نوری و موافقت دادستان و دادگاه، به مدت دو ماه به تعویق افتاد. حمید نوری قرار است از ١۰ اوت ۲۰۲١ […]

تازه ها

جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا برگزار نمی شود

جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا ۲۷ آوریل ٢٠٢١ با موافقت خود او برگزار نمی‌شود. دادگاه استکهلم، دوران بازداشت حمید نوری را به درخواست دادستان پرونده او، خانم کریستینا لیندهوف کارلسون به […]