خلاصه رای دادگاه تجدید نظر در رابطه با حمید نوری

دادگاه تجدید نظر با ارزیابی دادگاه بدوی موافق است که تعداد بسیار زیادی مطابق با کیفرخواست در ایران اعدام شده‌اند. اکثر این افراد، مطابق ماده یک که دادستان عنوان کرده است، به سازمان مجاهدین خلق ایران مرتبط بوده‌اند، که در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. در برخی موارد، دادگاه تجدید نظر برخلاف دادگاه بدوی، متوجه شد که برخی شواهد موجود در پرونده در باره کسانی که مشمول ماده یک می‌شوند، به اندازه کافی قوی نیستند که در زندان گوهردشت اعدام شده باشند. دادگاه تجدید نظر با ارزیابی دادگاه بدوی هم‌نظر است که تعداد بسیار زیادی، همان‌گونه که دادستان توضیح داد، در معرض رنج شدید قرار گرفته‌اند.

نظر دادگاه تجدید نظر این است که اعدام‌ها آنچنان رابطه‌ای با جنگ ایران و عراق دارند که عنوان جرمی که در ماده یک به آن اشاره شده است، باید جنایت جنگی طبقه‌بندی شود.

تا آنجا که به ماده دو مربوط می‌شود، دادگاه تجدید نظر دلیلی نمی‌بیند که قضاوت دیگری داشته باشد غیر از آنچه که دادگاه بدوی در باره کسانی که از زندگی محروم شدند، ارایه داده است. با این حال دادگاه تجدید نظر هر فردی را که از زندگی محروم شده است، یک جرم تلقی می‌کند و به این خاطر حمید نوری را به بیست‌وچهار فقره قتل محکوم می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر نیز مانند دادگاه بدوی نظرش براین است که حمید نوری باید به‌عنوان شریک جرم و نه به‌عنوان مشاور، محکوم شود. در مورد مجازات، انتخاب مجازات، اخراج، بازداشت و خسارت، دادگاه تجدید نظر، ارزیابی دیگر نسبت به دادگاه بدوی ندارد.

ترجمه وبسایت بنیاد ایران تریبونال

سه‌شنبه ١٩ دسامبر ٢٠٢٣ برابر با ٢٨ آذر ١٤٠٢