دادگاه تجدید نظر استکهلم، حکم ابد حمید نوری را ابقاء کرد

دادگاه تجدید نظر استکهلم، حکم ابد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به دو اتهام جنایت جنگی و قتل عمد ابقاء کرد.

دیده‌بان ایران

نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال

١٩ دسامبر ٢٠٢٣