دادگاه حمید نوری به تعویق افتاد

دادگاه نوری که قرار بود هشتم ژوئن ۲۰۲١ برگزار شود، به درخواست وکیل حمید نوری و موافقت دادستان و دادگاه، به مدت دو ماه به تعویق افتاد. حمید نوری قرار است از ١۰ اوت ۲۰۲١ به اتهام قتل، جرم سنگین و نقض قوانین بین‌المللی در دادگاه استکهلم محاکمه شود. محاکمه نوری تا آوریل سال آینده ادامه خواهد داشت. نوری اعلام کرده که برای مطالعه اسنادی که پلیس و دادستان علیه او جمع‌آوری کرده‌اند، به دو ماه وقت نیاز دارد.

شایان توجه است که پلیس سوئد نزدیک به چهارهزار و پانصد صفحه سند علیه نوری جمع‌آوری کرده است. شهادت شاکیان و شاهدان از جمله این اسناد هستند. پرونده نوری در حدود صد شاهد و شاکی دارد. دادستان هنوز کیفرخواست‌ علیه نوری صادر نکرده است، اما به نظر می رسد که اتهامات فوق نهایی هستند و نوری با این اتهامات محاکمه خواهد شد. تغییرات احتمالی و جزئیات بیشتر روند دادرسی را در آینده به اطلاع عموم خواهیم رساند.

دیده‌بان ایران

۲۷ آوریل ۲۰۲١