مراسم یادمان موریس کوپیتورن

حضور هیات نمایندگی بنیاد ایران تریبونال در مراسم یادبود موریس کاپیتورن، رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب ایران تریبونال. این مراسم روز شنبه ١۳ آوریل ٢٠١٩ تحت عنوان  ” جشن زندگی برای موریس کاپیتورن” در وانکور کانادا برگزار شد.