تازه ها

مادر شریفی، یکی دیگر از مادران خاوران، جهان ما را گذاشت و گذشت

مادر شریفی، یکی دیگر از مادران خاوران، جهان ما را گذاشت و گذشت مادر پوراندخت مختاری (مادر شریفی)، بعد از یک دوره طولانی بیماری، روز دوشنبه چهاردهم اریبهشت ١۴٠۰ در تهران درگذشت. فرزین شریفی، پسر […]