تازه ها

کیفرخواست حمید نوری ملقب به حمید عباسی، صادر شد

دادستان پرونده نوری، خانم کریستینا لیندوف کارلسون، امروز سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه ۲٠۲١ برابر با ۵ مرداد ١۴٠٠ کیفرخواست نوری را در ۴۴ صفحه صادر کرد. اتهامات همان‌هایی هستند که قبلا به آنها اشاره کرده‌ایم؛ نقض […]