No Picture
تازه ها

گزارش هجدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز دوشنبه، بیستم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲٩ شهریور ۱۴۰۰،  هجدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سایق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، […]

No Picture
تازه ها

گزارش هفدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز جمعه، هفدهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۶ شهریور ۱۴۰۰،  هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

تازه ها

گزارش شانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنج‌شنبه، شانزدهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۰،  شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش پانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز سه شنبه، چهاردهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۳ شهریور ۱۴۰۰،  پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، […]

No Picture
تازه ها

گزارش چهاردهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنجشنبه، نهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با هجدهم شهریور ۱۴۰۰،  چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت  و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش سیزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز چهارشنبه، هشتم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با هفدهم شهریور ۱۴۰۰، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت  و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز جمعه ۶ سپتامبر برابر با ١۵شهریور ۱۴۰۰، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه استكهلم برگزار شد. در جلسه امروز، […]

No Picture
تازه ها

گزارش یازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز جمعه ۳ سپتامبر برابر با ۱۲ شهریور ۱۴۰۰، یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه استكهلم برگزار شد. در جلسه […]

No Picture
تازه ها

گزارش دهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنجشنبه دوم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ١١ شهریور ١۴۰۰ دهمین جلسه دادگاه حمید نوری با نیم ساعت تاخیر در دادگاه استکهلم آغاز شد. دادستان در آغاز دادگاه، نصرالله مرندی را به جایگاه شهود فراخواند […]

No Picture
تازه ها

گزارش نهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز سه‌شنبه سی و یکم اوت ۲۰۲۱، هفته چهارم و نهمین اجلاس دادگاه حمید نوری، کمک دادیار سابق جمهوری اسلامی در زندان‌های گوهردشت و اوین در دادگاه استکهلم برگزار شد. در جلسه امروز، وکلای حمید […]