گزارش نهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز سه‌شنبه سی و یکم اوت ۲۰۲۱، هفته چهارم و نهمین اجلاس دادگاه حمید نوری، کمک دادیار سابق جمهوری اسلامی در زندان‌های گوهردشت و اوین در دادگاه استکهلم برگزار شد. در جلسه امروز، وکلای حمید نوری از ایرج مصداقی، یکی از شاکیان پرونده حمید نوری، سئوال کردند.

مارکوس، یکی از چهار وکیل حمید نوری، در ابتدای صحبت‌های‌اش از مصداقی پرسید، تاریخ آزادی‌ات از زندان در گزارش رابینسون و در بازجویی پلیس دو تاریخ متفاوت است. چرا این تناقض جود دارد؟

مصداقی جواب داد: همواره در تبدیل تاریخ فارسی به تاریخ میلادی اشتباهاتی رخ می‌دهد، اما من در کتاب‌ام، این تاریخ را ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۰ نوشته‌ام. مصداقی در ادامه گفت که ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۰  از زندان آزاد شده است و قبل از آن نیز چند روز به مرخصی رفته بود.

او از مصداقی درباره نقشه زندان پرسید که چگونه توانسته در کتاب‌اش نقشه تمام زندان را بکشد؟ مصداقی در جواب او گفت که ۳۶ عکس زندان را به دادگاه ارائه کرده است.

او از مصداقی پرسید: اعدام‌ها در چه تاریخی شروع شدند؟ و سپس اضافه کرد که او در بارجوئی‌اش گفته است ۸ مرداد، اما در کتاب‌اش ۵ مرداد نوشته‌ است؟ مصداقی گفت تاریخ اعدام‌ها را به خانواده‌ها درست اعلام نکرده‌اند.

وکیل نوری از مصداقی در باره مواردی پیش پا افتاد، از جمله اینکه راهرو مرگ چند متر بود، سئوال کرد. او پاسخ داد، در آن شرایط در حالی که به مرگ و زندگی‌ام فکر می‌کرده، اینکه راهرو مرگ چند متر بوده است، برای‌اش اهمیتی نداشته است.  

وکیل از او پرسید: توگفتی ده سال حکم زندان داشته‌ای و برای آن نیز سند داری؟

مصداقی پاسخ داد: بلی دارم.

وکیل: آیا آنرا به پلیس دادی؟ او پاسخ داد نه.  

وکیل: آیا فکر نمی‌کنی مهم بود آنرا به پلیس می‌دادی؟ او پاسخ داد، این را باید از دادستان به پرسید.

وکیل نوری از او پرسید: گفته‌ای که عباسی را برای نخستین بار در تابستان ۱۳۶۶ دیده‌ای، زمانی که برخی از زندانیان را تنبیه می‌کرد. دقیق‌تر بگو که این اتفاق چه ماه و روزی بوده است؟

مصداقی جواب داد: ما از ۳۳ سال پیش صحبت می‌کنیم. من بارها شکنجه شدم. من نمی‌توانستم تاریخ دقیق همه چیز را به خاطر بسپارم. آن‌چه که مهم بود کشتار ۶۷ بود. اما من مطئنم تابستان ۶۶ بود.

در شهادت‌ات گفته‌ای که پاسدارها دو تونل درست کردند و زندانیان از میان آن رد می‌شدند. آن‌ها شما را می‌زدند و بعد شما را به اتاقی بردند و در محفظ‌های آن پتو گذاشتند و شما نمی‌توانستید نفس بکشید. شما آن اتاق را اتاق گاز نامیدی. من نقشه‌ای نشان می‌دهم تا به دادگاه بگویی که این اتاق در کجای این نقشه قرار دارد؟

مصداقی در جواب گفت که اتاق‌ها به یک قوطی بسته شبیه بودند. شاید انبارهای زندان بودند. ما در زندان جهانگرد نبودیم و من اطراف‌ام را از زیرچشم‌بند می‌دیدم و این در حالی بود که حمید نوری و ناصریان با کابل بالای سرم ایستاده بودند. اگر شما به جای من بودی، اسم‌تان را هم فراموش می کردی؟

وکیل نوری: به سئوالاتی که از شما می‌شود جواب دهید، از نحوه پاسخ دادن شما خرسند نیستیم.

وکیل: این اتاق گاز که شما می‌گویی، آیا در طبقه سوم قرار داشت؟

مصداقی: می‌تواند در طبقه دوم باشد.

وکیل نوری: پس نمی‌دانی کدام طبقه بود.

وکیل: اتاق تقریبا چند متر بود؟

مصداقی: حدود ۵۰ نفر در آن جای می‌گرفتند.

وکیل: شما گفتی که دوبار آن جا بودی، هربار چند ساعت طول کشید؟

مصداقی: ۵ یا ۶ ساعت.

وکیل: حمید نوری کجا ایستاده بود

مصداقی: نمی‌دانم. من بارها شکنجه شدم و نوری را دیدم.

وکیل: آیا ادعا می‌کنی، در حالی که چشمبند به چشم داشتی، حمید نوری را می‌دیده‌ای؟

مصداقی: بلی

وکیل پرسید: می‌توانی به دادگاه بگوئی که چه کسانی به شما گفتند که شما را می‌کشند؟

مصداقی: عباسی، لشکریان و ناصریان.

شما در سال ۶۶ اسمی از نوری نبرده‌ای؟نه نبرده‌ام.

وکیل: به ١۳۶۷ برگردیم، به ماه فروردین، مارس ۱۹۸۸. گفتی عباسی و ناصریان شما را بردند و پرسیدند آیا حاضرید رای بدهید؟ همه گفتند نه. چند تن از زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. شما گفتی که این‌ها در پرونده زندانیان ثبت می‌شد. حالا به کتاب‌ات مراجعه می‌کنیم: در صفحه ۶۹ کتاب نوشته‌ای: سئوال در باره انتخابات مجلس اسلامی بود. نوشته‌ای که کسی نمی‌خواست رای بدهد. این اولین بار بود که مقامات زندان با اعتراض عمومی زندانیان روبرو شدند. ناصریان خیلی عصبانی شد. این‌ها را ضمیمه پرونده کردند و در هیات مرگ از آنها علیه زندانیان استفاده کردند. شما در اینجا از ناصریان نام برده‌ای، اما نامی از عباسی نبرده‌ای،چرا نام او را  به دادگاه دادی؟ چرا این موضوع را تغییر داده‌ای؟

مصداقی: تغییر نداده‌ام. ناصریان اصل کاری بود و همین‌طور از  لشکری به عنوان مسئول سرکوب نام برده‌ام.

در کتاب‌ات چرا از لشکری نام نبرده‌ای؟

مصداقی: من در آنجا به دادیاران اشاره کرده‌ام. در آن‌جا توضیح دادم که دادیار تصمیم می‌گرفت و به این دلیل اسم ناصریان و عباسی را بردم.

پرسش از مصداقی تا پایان سئوالات وکلای مدافع حمید نوری، به این منوال ادامه یافت. وکلای حمید نوری، با طرح چنین سئوالات پیش پا افتاده‌ای، اگرچه در پی نشاندن تناقضات در گفته‌های شاکی با هدف بی‌اعتبار کردن ادعای‌های او علیه حمید نوری هستند، اما طرح چنین سئوالاتی نشان می‌دهد که وکلای حمید نوری، در انتخاب تاکتیک‌های‌شان ضعیف عمل می‌کنند.  

دیده‌بان ایران،

نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال

۳١ اوت ۲۰۲١