زندگینامه ی مادران دادخواه 

برای نمایشگاه عکس مادران خاوران اینجا را کلیک کنید.

برای نمایشگاه عکس خاوران اینجا را کلیک کنید

بنیاد ایران تریبونال، به پاس مبارزات، مقاومت و ایستادگی مادران خاوران، زندگینامه مبارزاتی و دادخواهانه آنان را ثبت و در دسترس مردم و آیندگان قرار می دهد، تا مردم بدانند جمهوری اسلامی چه برسرمادران، فرزندان و خانواده هایشان در دهه شصت آورده است. مادران هرگز از درد و رنجی که همه‌ی این سال‌ها کشیندند، سخن نگفتند. آنان از نخستین لحظاتی که فرزندانشان پا به عرصه مبارزه نهادند، تا زمانی که در زندان بودند، حامی و پشتیبان آنها بودند. بعد از مرگشان نیز به دادخواهی شان پرداختند و با شهامت در مقابل زروگوئی‌های جمهوری اسلامی تا واپسین لحظات زندگی‌شان ایستادند و نگذاشتد جمهوری اسلامی خاوران،  این سند بزرگ جنایت‌اش را از بین ببرد.  

مادران آئینه ­ی تمام نمای یک بخش از تاریخ مبارزات دادخواهانه، آزادی خواهانه و عدالت­خواهانه مردم ایران در دوران معاصر هستند. لذا، بابد آنگونه که شایسته آنان است، نامشان در تاریخ ماندگار شود.

ما تلاش می‌کنیم، جنبش مادران و خانواده‌ها در کشورهای نظیر آرژانتین، شیلی، مکزیک، اسپانیا و ترکیه را با زندگی و مبارزه مادران خاوران و خانواده‌ها در ایران آشنا کنیم.    .

 بنیاد ایران تریبونال امیدوار است خانواده ها کمک کنند نواقص و کمیودها را رفع کنیم و زندگینامه ی مادران بیشتری را برای ما بفرستند. اسناد زیر شناسنامه ی مبارزاتی مادران و فرزندان جان سپرده ی آنان است. هدف دیگر بنیاد ایران تریبونال، ثبت شناسنامه مادران خاوران در جهان است.

برای مشاهده زندگینامه ها، روی نام مادران کلیک کنید 

سایر مادران دادخواه